WISAMAR BILDUNGSGESELLSCHAFT GEMEINNUTZIGE GMBH

Wisamar непрофитен образовен институт од Лајпциг, Германија, кој делува во стручното, културното и образованието за возрасни. Wisamar работи на пазарот на труд и социјална интеграција, дополнително образование, ЕУ мобилности и консултантски услуги за мобилности и делува како проектна канцеларија за различни проекти финансирани од ЕУ. Заедно со партнерите од регионот Лајпциг-Хале, како и од цела Европа, посветени се на заедничките европски активности во образованието, како и регионалниот развој.