OPEN CALL
Fill in the online survey
Click Here
Winbiz project
Women’s Innovative Business Incubation Zone
Click Here
Platform
Platform
Click here
News
Discover the latest news
Click Here

ЗА ПРОЕКТОТ

Проектот WINBIZ вклучува жени мигранти или жени со незападно потекло, со средно-високо ниво на образование, чија цел е да им се овозможи стекнување и развој на лични, трансверзални и специфични компетенции и вештини неопходни за нивна целосна интеграција/реинтеграција на европскиот пазар на труд, со што се генерира добробит за нив и за општеството во кое живеат.

News & Blog