Egina

е акредитирана агенција за стручно образование и обука и сертификација на компетенции, од регионот Умбрија. EGInA денес претставува еден од главните чинители во областа на дизајнирање и имплементација на локални, национални и европски иницијативи, потпирајќи се на соработката на бројни експерти во областите на образованието, социјалните иновации, културното наследство и дигиталната трансформација.