EUROPEAN ASSOCIATION FOR SOCIAL INNOVATION

EaSI, Европската асоцијација за социјални иновации е европска мрежа, која претставува повеќе од 30 организации од 15 европски земји, чија цел е унапредување на социјалните иновации во Европа. EaSI е специјализирана за имплементација на стратегии за мобилизација, создавање мрежи со клучните чинители во различни сектори и ширење на научените лекции, воведување на ИТ компоненти во процесите на учење.​