APSU – ASSOCIACAO PORTUGUESA DE STARTUPS

ASSOCIACAO PORTUGUESA DE STARTUPS- APSU (Португалската асоцијација на стартапи) е здружение што има за цел да создаде синергии кои ќе поддржат создавање, развој и опстанок на португалските компании. За да го направи тоа, APSU поддржува бројни критични области кај новооснованите компании, како правна и фискална поддршка, обезбедување на седиште и привремени канцеларии на соработниците, вмрежување помеѓу компаниите, форуми за обука и дискусија и сл. Во моментов APSU има канцеларии во регионите Лисабон и Порто и интервенира во области како што се претприемништво и социјално претприемништво, поврзување на СОО со потребите на пазарот на трудот, трансфер на вештини потребни за пазарот на труд во иднината, поддршка на NEET за транзиција кон пазарот на самовработување и труд. Клучниот персонал на APSU е составен од претприемачи кои имаат силна врска со СОО.