REZULTATE

 

WINBIZ va:

  • Contribui la dezvoltarea competențelor femeilor migrante în domeniul educației adulților prin intermediul unuei învățări de înaltă calitate.
  • Sprijini aspectele legate de educația deschisă și încuraja dezvoltarea de inovații metodologice, didactice și tehnice pentru promovarea antreprenoriatului social al femeilor.
  • Elabora un raport social, care va prezenta cadrul local, național și european al oportunităților și barierelor cu care se pot confrunta femeile migrante, luând în considerare în același timp condițiile și nevoile de formare pentru o integrare socială deplină și accesul pe piața muncii.
  • Concepe un curs modular certificat de 150 de ore (MOOC) dedicat în totalitate unui număr de cel puțin 250 de femei migrante, care să abordeze cunoștințe antreprenoriale, competențe digitale, interculturale și de viață.
  • Împărtăși un set de instrumente online pentru formatori și tutori, în sprijinul activităților de coaching și mentorat cu beneficiarii. 
  • Promova metodologii creative și sistemice, cum ar fi U-theory și Design Thinking
  • Crea o platformă interactivă online care va sprijini programul de învățare și activitățile de relaționare între grupul țintă, formatori și părțile interesate.
  • Oferi o experiență de 100 de ore de lucru în cadrul unui proiect cu îndrumare, care va susține dezvoltarea de idei antreprenoriale originale.
  • Organiza un campus de formare transnațional participativ care va incuba cele mai bune 15 idei de afaceri care vor fi transformate în planuri operaționale reale, datorită sprijinului și îndrumării a 15 modele de rol, cum ar fi femei antreprenor migrante din țările partenere în proiect.

WINBIZ social report

WINBIZ Toolkit