C.E.S. ACADEMY

ACADEMY C.E.S. este primul centru de formare profesională și de educație a adulților din Macedonia de Nord, care oferă reconversie profesională și toate tipurile de formare pentru dezvoltarea personală și profesională a adulților. Organizația este fondată în anul 2000 și există cu succes de 21 de ani, fiind o legătură între nevoile pieței muncii și ale angajatorilor și șomerii. Cu succes, promovăm și dezvoltăm conceptul de învățare pe tot parcursul vieții și îmbunătățim calitatea vieții culturale, la nivel local și în regiune, urmărind în permanență domeniul de aplicare al schimbărilor, precum și cerințele de informare reciprocă continuă, de schimb de informații, experiențe și competențe. ACADEMIA C.E.S. este o instituție acreditată de către Ministerul Educației și Științei, Centrul pentru Educația Adulților, Biroul pentru Dezvoltarea Educației, Centrul pentru Educație și Formare Profesională și Ministerul Protecției Mediului, pentru implementarea conținuturilor programelor de formare de înaltă calitate. ACADEMIA C.E.S. este instituție certificată cu ISO 9001: 2015 și ISO 17100:2015. Misiunea noastră este de a îmbunătăți calitatea vieții, prin promovarea și implementarea conceptului de învățare pe tot parcursul vieții, crearea și implementarea de conținuturi de programe inovative, de pre-calificare și formare profesională în conformitate cu nevoile pieței muncii.

PARTENERI

Republic of
North Macedonia

Mergi la pagina