πλαρφόρμα

Η πλαρφόρμα θα περιλαμβάνει το Μαζικό Ανοικτό Διαδικτυακό Mάθημα (MOOC) του WINBIZ, με όλο το διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό και πόρους με ανοικτή πρόσβαση στην ομάδα-στόχο του έργου μας. Η χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μάθησης θα είναι δωρεάν και ανοικτή σε όλους τους χρήστες, με την προϋπόθεση της εγγραφής, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία αναφορικά με την εσφαλμένη χρήση του περιεχομένου, των υπηρεσιών και των προσωπικών δεδομένων.

πλατφόρμα